Category Archives: Giới thiệu chung

Giới thiệu về tập đoàn Joben

Tập đoàn khoa học công nghệ sinh học Joben được thành lập tháng 5/2010, là công ty con được tách ra từ công ty công nghệ sinh học mẹ Jojia ( Kiều Chí Á ) thành lập vào năm 1975.