Category Archives: Sản phẩm chiến lược của JBM

Sesamin Lignans

Sesamin là hợp chất hữu cơ quan trọng nhất trong hạt vừng. Lignans ( một loại Pytoestrogen ) là hơp chất hữu cơ Phenol trong hạt vừng. Sesamin chỉ chiếm tỉ lệ 0,5 % trong hạt vừng, với công nghệ