Category Archives: Dự án nuôi trồng

Dự án nuôi trồng nấm ngưu chương chi

Cây Ngưu Chương Chi Bão, lũ lụt và động đất là thiên tai hàng năm trên đảo Đài Loan, hơn nữa nạm chặt phá rừng nghiêm trọng, đã làm cho số lượng cây Ngưu Chương Chi vốn sinh trưởng chậm ngày càng