Category Archives: Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng nấm ngưu chương chi số 1

Hướng dẫn sử dụng nấm ngưu chương chi Nấm được bào chế thành dạng viên ngậm, và thường đặt dưới lưỡi để các thành phần có thể thẩm thấu nhanh qua các mô mạch, giúp hiệu quả đạt cao nhất