Daily Archives: 14/05/2017

Sesamin Lignans

Sesamin là hợp chất hữu cơ quan trọng nhất trong hạt vừng. Lignans ( một loại Pytoestrogen ) là hơp chất hữu cơ Phenol trong hạt vừng. Sesamin chỉ chiếm tỉ lệ 0,5 % trong hạt vừng, với công nghệ

Hướng dẫn sử dụng nấm ngưu chương chi số 1

Hướng dẫn sử dụng nấm ngưu chương chi Nấm được bào chế thành dạng viên ngậm, và thường đặt dưới lưỡi để các thành phần có thể thẩm thấu nhanh qua các mô mạch, giúp hiệu quả đạt cao nhất